Mr. Út - 0902.835.333
Giới thiệu Liên hệ
() dịch vụ
www.
 
 
đăng ký tên miền, đăng ký hosting, đăng ký email

Hướng dẫn trỏ IP cho Domain đến một máy chủ mới

Ví dụ: Bạn muốn trỏ Domain nhankhoavietnam.org đến  IP: 210.245.85.102 bạn thực hiện các bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng Username và Password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2: Vào phần Quản lý DNS:
          - Mặc định 1 tên miền sẽ có các bản ghi như hình dưới.
          - Hiện taị tên miền nhankhoavietnam.org đang trỏ tới máy chủ IP 210.245.87.247
          - Bạn muốn chuyển đến máy chủ khác với IP là 210.245.85.102 bạn phải sửa lại IP.
          - Bạn click chuột vào Icon Edit để chỉnh sửa.

  Khung bên phải sẽ xuất hiện như hình dưới:

          - Bạn thay đổi 210.245.87.247 thành IP mới 210.245.85.102 . Ô Giá trị MX bạn để trống .
          - Sau khi thay đổi xong bạn click vào Sửa Record để lưu lại kết quả vừa sửa.
          - Tương tự bạn làm tiếp theo với các bản Ghi còn lại như sau:
          - Edit bản ghi nhankhoavietnam.org và ftp và sửa lại Giá trị Record thành 210.245.85.102
          - Sau khi hoàn thành các bước trên bạn đã thành công trong việc trỏ tên miền tới máy chủ mới.
          - Lưu ý : Dấu chấm sau Domain là phần mở rộng hệ thống tự điền bạn không cần điền.
          * Hệ thống sẽ hoạt động trong sau thời gian bạn trỏ từ 6 đến 12h có thể sớm hơn.