Mr. Út - 0902.835.333
Giới thiệu Liên hệ
() dịch vụ
www.
 
 
Hướng dẫn Tạo Subdomain

Hướng dẫn Tạo Subdomain

Ví dụ: Tạo subdomain (diendan.nhankhoavietnam.org) cho Domain nhankhoavietnam.org trỏ về IP: 210.245.85.112 thì bạn thực hiện 2 bước sau:

Step1: - Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết:  http://dns.nhanhoa.com
           - Đăng nhập bằng user và password được cung cấp bởi Nhân Hòa

Step2:  Vào phần Quản lý DNS
            Mặc định khi khởi tạo dịch vụ các bản ghi sẽ có dạng như hình dưới

           - Bạn cần phải thêm bản ghi mới với tên = subdomain và trỏ IP để Domain của bạn có thể nhận được subdomain. Vào phần Tạo Record: 
                     + Đánh tên subdomain vào ô tên Domain
                     + Chọn Record A
                     + Điền IP của Server cần trỏ đến
                     + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo subdomain

 Sau khi hoàn tất 2 bước trên thì subdomain :diendan.nhankhoavietnam.org đã được tạo và trỏ về Server IP: 210.245.85.112. khi đó các   Record của Domain sẽ có dạng như hình dưới: