0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

EMAIL CHUYÊN NGHIỆP

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng  bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh

 

EMAIL N01 Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng
600.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng : 5 GB [SSD]
Địa chỉ email : 5
Email forwarder : 5
Mail list : 2
Park Domains : 0
Kerio Connect quản lý và tạo email
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
EMAIL N02 Phù hợp với cửa hàng nhỏ hoặc nhóm kinh doanh
1.200.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng : 10 GB [SSD]
Địa chỉ email : 10
Email forwarder : 10
Mail list : 4
Park Domains : 0
Kerio Connect quản lý và tạo email
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
EMAIL N03 Nhiều email - lưu trữ cho doanh nghiệp < 15 người
2.160.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng : 20 GB [SSD]
Địa chỉ email : 20
Email forwarder : 20
Mail list : 6
Park Domains : 0

Kerio Connect quản lý và tạo email
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
EMAIL N04  Thêm địa chỉ email và dung lượng lưu trữ
3.600.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng : 50 GB [SSD]
Địa chỉ email : 50
Email forwarder : 50
Mail list : 8
Park Domains : 0
Kerio Connect quản lý và tạo email
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
EMAIL N05 Thêm tài nguyên cho doanh nghiệp 100 người
5.400.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng : 100 GB [SSD]
Địa chỉ email : 100
Email forwarder : 100
Mail list : 10
Park Domains : 0
Kerio Connect quản lý và tạo email
Thanh toán tối thiểu 12 tháng
EMAIL N06 Dành cho doanh nghiệp số lượng nhiều
7.200.000
VNĐ/NĂM
Dung lượng : 200 GB [SSD]
Địa chỉ email : 200
Email forwarder : 200
Mail list : 12
Park Domains : 0
Kerio Connect quản lý và tạo email
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

CÁC GÓI DỊCH VỤ EMAIL CHUYÊN NGHIỆP ĐÃ BAO GỒM

 

 Webmail chuyên nghiệp, có giao diện dành cho các thiết bị di động.

 Cho phép tùy chỉnh và thiết lập dung lượng lưu Email cho từng Mailbox 

 Hỗ trợ chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys làm tăng độ tin cậy cho địa chỉ email 

 Chức năng Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail 
 

 Cho phép cấu hình Catch All để sử dụng Mail-Offline 
 

 Mã hóa email khi giao dịch bằng chứng thực SSL 

 Luôn có các máy chủ định tuyến và dự phòng SMTP trong trường hợp email không gởi được

 Có thể tùy chỉnh và kiểm soát lưu lượng Email giao dịch 
 

 Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7