0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

EMAIL CHUYÊN NGHIỆP

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng  bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh

 

EMAIL N01 Khởi đầu 1 địa chỉ email theo tên miền riêng
600.000

VNĐ/NĂM

 

Địa chỉ email : 5
Dung lượng : 5 GB
Khả năng xử lý email số lượng lớn hằng ngày 
Tạo nhóm để gửi mail 
Webmail để check mail 
Anti-virus, anti-spam, anti-bomb 
Kerio Connect quản lý và tạo email 
Nhân viên có thể tự thay đổi mật khẩu 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

EMAIL N02 Phù hợp với cửa hàng nhỏ hoặc nhóm kinh doanh
1.200.000

VNĐ/NĂM

 

Địa chỉ email : 10
Dung lượng : 10 GB
Khả năng xử lý email số lượng lớn hằng ngày 
Tạo nhóm để gửi mail 
Webmail để check mail 
Anti-virus, anti-spam, anti-bomb 
Kerio Connect quản lý và tạo email 
Nhân viên có thể tự thay đổi mật khẩu 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

EMAIL N03 Nhiều email - lưu trữ cho doanh nghiệp < 15 người
2.160.000

VNĐ/NĂM

 

Địa chỉ email : 20
Dung lượng : 20 GB
Khả năng xử lý email số lượng lớn hằng ngày 
Tạo nhóm để gửi mail 
Webmail để check mail 
Anti-virus, anti-spam, anti-bomb 
Kerio Connect quản lý và tạo email 
Nhân viên có thể tự thay đổi mật khẩu 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

EMAIL N04  Thêm địa chỉ email và dung lượng lưu trữ
3.600.000

VNĐ/NĂM

 

Địa chỉ email : 50
Dung lượng : 50 GB
Khả năng xử lý email số lượng lớn hằng ngày 
Tạo nhóm để gửi mail 
Webmail để check mail 
Anti-virus, anti-spam, anti-bomb 
Kerio Connect quản lý và tạo email 
Nhân viên có thể tự thay đổi mật khẩu 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

EMAIL N05 Thêm tài nguyên cho doanh nghiệp 100 người
5.400.000

VNĐ/NĂM

 

Địa chỉ email : 100
Dung lượng : 100 GB
Khả năng xử lý email số lượng lớn hằng ngày 
Tạo nhóm để gửi mail 
Webmail để check mail 
Anti-virus, anti-spam, anti-bomb 
Kerio Connect quản lý và tạo email 
Nhân viên có thể tự thay đổi mật khẩu 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

EMAIL N06 Dành cho doanh nghiệp cần thêm lưu trữ
7.200.000

VNĐ/NĂM

 

Địa chỉ email : 200
Dung lượng : 200 GB
Khả năng xử lý email số lượng lớn hằng ngày 
Tạo nhóm để gửi mail 
Webmail để check mail 
Anti-virus, anti-spam, anti-bomb 
Kerio Connect quản lý và tạo email 
Nhân viên có thể tự thay đổi mật khẩu 
Thanh toán tối thiểu 12 tháng

CÁC GÓI DỊCH VỤ EMAIL CHUYÊN NGHIỆP ĐÃ BAO GỒM

 

 Webmail chuyên nghiệp, có giao diện dành cho các thiết bị di động.

 Cho phép tùy chỉnh và thiết lập dung lượng lưu Email cho từng Mailbox 

 Hỗ trợ chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys làm tăng độ tin cậy cho địa chỉ email 

 Chức năng Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail 
 

 Cho phép cấu hình Catch All để sử dụng Mail-Offline 
 

 Mã hóa email khi giao dịch bằng chứng thực SSL 

 Luôn có các máy chủ định tuyến và dự phòng SMTP trong trường hợp email không gởi được

 Có thể tùy chỉnh và kiểm soát lưu lượng Email giao dịch 
 

 Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7