0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

CLOUD HOSTING LINUX

Dịch vụ Hosting Linux của Novasoft sử dụng ổ cứng SSD, công cụ quản trị Hosting (Control DirectAdmin), hiệu năng mạnh mẽ dễ sử dụng.

 

SEMI 1 - LINUX Thêm lưu lượng lưu trữ cho trang web phát triển
60.000
VNĐ / THÁNG
Dung lượng : 1 GB
Băng Thông : Unlimited
SQL Server : 2
Addon Domain : 0
Email : 15
Bảo mật website (SSL): Miễn phí
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SEMI 2 - LINUX Tăng lưu trữ, email và băng thông
120.000
VNĐ / THÁNG
Dung lượng : 2 GB
Băng Thông : Unlimited
SQL Server : 3
Addon Domain : 1
Email : 25
Bảo mật website (SSL): Miễn phí
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
PRO 1 - LINUX Thêm website và không còn lo về băng thông
150.000
VNĐ / THÁNG
Dung lượng : 3 GB
Băng Thông : Unlimited
SQL Server : 5
Addon Domain : 2
Email : 40
Bảo mật website (SSL): Miễn phí
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
PRO 2 - LINUX Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
220.000
VNĐ / THÁNG
Dung lượng : 5 GB
Băng Thông : Unlimited
SQL Server : 9
Addon Domain : 3
Email : Unlimited
Bảo mật website (SSL): Miễn phí
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
NOVA - LINUX Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
350.000
VNĐ / THÁNG
Dung lượng : 8 GB
Băng Thông : Unlimited
SQL Server : 11
Addon Domain : 4
Email : Unlimited
Bảo mật website (SSL): Miễn phí
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng 
SUPER NOVA - LINUX Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
400.000
VNĐ / THÁNG
Dung lượng : 15 GB
Băng Thông : Unlimited
SQL Server : 15
Addon Domain : 5
Email : Unlimited
Bảo mật website (SSL): Miễn phí
Thanh toán tối thiểu : 12 tháng